Saturday, February 23, 2013

7 odor

Эрхэм та манай сайтын цаашдын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа бол сэтгэл гарган
кино үзэж байхдаа киноны дээд талд юмуу 2 хажуу талд байрлах сурталчилгаан дээр ганц дарж дэмжээрэй,
Таны 5 хан секунд зарцуулж сурталчилгаан дээр дарсан даралт бидэнд их том хувь нэмэр болох юм

No comments:

Post a Comment